Home » 5 Letter Words That Start with K (350+ for Word Game Fans)

5 Letter Words That Start with K (350+ for Word Game Fans)

by Kimi

Welcome to our comprehensive collection of 5 letter words that start with K for word game fans!

Whether you’re a competitive word game enthusiast or a casual player looking for new challenges, our list of over 350 words is sure to provide hours of fun and enjoyment.

So, whether you’re looking to boost your brainpower or simply looking for new words to add to your vocabulary, our compilation is the perfect resource to play word games with friends.

Let’s dive in and discover the endless possibilities that await you!

5 Letter Words That Start with K for Scrabble

Improve your Scrabble skills with our exclusive list of 5 letter words that start with K, each with their respective points value.

kraal9kests9knack15
kinks13kurta9kiter9
keeno9kutas9kutis9
kloof12kagus10ketch14
krait9kusso9kibbi13
khafs15kaika13klick15
kacha14kyars12kauri9
kerky16kaphs14kakis13
kaval12kneel9kiddo11
kamis11korat9kithe12
knawe12kaugh13kauru9
karsy12koine9kaiks13
kappa13kaneh12kapow14
kytes12konbu11kenos9
korus9kilps11ketol9
kapas11kakas13kidel10
koori9kente9kotos9
koura9kypes14kaing10
kasme11kyrie12kists9
khans12khuds13kells9
kbars11kyloe12kuzus18
knurl9kylin12known12
kirns9kynde13katis9
kelep11koros9kvell12
koala9knoll9kyles12
kavas12kudos10kukri13
kokam15kelim11karat9
kayos12knurr9kulas9
kalpa11kexes16kitul9
kangs10kecks15kevil12
kukus13keech14kerfs12
kubie11keels9keema11
karzy21koans9krans9
keets9katas9khadi13
kehua12konks13koker13
kiaat9kikoi13keeps11
kohen12kilns9krona9
kelty12knops11kawas12
kabab13kindy13kempy16
kirby14kayak16kendo10
kyack18keeks13kents9
keyer12kumys14kesar9
kazis18krone9kapus11
kofta12kudus10kelpy14
knelt9kelps11kelly12
kieve12kails9kilos9
klutz18khaki16kitty12
kebob13klong10keyed13
kooky16knosp11kebab13
kites9kotch14knish12
kilts9khaya15khazi21
kippa13koppa13kirri9
kebar11kapok15kills9
kagos10kluge10kepis11
kaies9kenaf12kynds13
kiore9khoja19kibla11
kicks15knave12kibbe13
kibei11khors12knout9
kiefs12kiers9kylie12
kohls12kaifs12kutch14
kiley12kvass12kembs13
kiang10kaiak13kophs14
kahal12kanes9kings10
kanzu18kefir12kolos9
kogal10kylix19kuias9
kanae9koffs15klett9
kines9kheth15kipes11
kokas13knubs11kalif12
knits9keefs12kayle12
kinda10kicky18krabs11
kited10kales9kydst13
kants9kades10kythe15
krays12kivas12kiwis12
koses9kwela12kinos9
koras9karns9kliks13
koaps11kidge11kiths12
kaims11kisan9knags10
knurs9knarl9kurre9
kiosk13kerel9knife12
knead10kojis16kandy13
knees9knell9kedge11
krang10knaps11kibes11
knive12kevel12kombu13
kulan9knuts9kolas9
kight13kurus9knowe12
kugel10knows12kyaks16
ketes9kamas11kelts9
kreng10knars9kadis10
khets12kazoo18kroon9
kufis12knock15kerne9
kanji16kohas12kilim11
karks13kinin9kemps13
kulfi12kirks13kopek15
kokra13keros9kokum15
kanga10kerbs11klaps11
keens9keirs9knobs11
kooks13kiddy14karas9
kedgy14kopje18klieg10
korai9knaur9kranz18
kores9korma11krill9
korun9kalis9kawau12
kabob13kamme13kalam11
kerve12knots9kanas9
kraft12khoum14kames11
karma11karoo9kissy12
karos9kreep11ketas9
kains9krewe12kimbo13
karri9katti9krubi11
kudzu19ksars9kabar11
karst9kerns9kadai10
kotow12kerry12kondo10
kaons9kaama11kulak13
khaph17koban11kaury12
kumis11krais9kuris9
kneed10kinds10kempt13
kaids10klang10kaput11
kheda13kilty12keeve12
kawed13krunk13kamik15
koels9karts9khats12
kench14kyats12kybos14
kinas9kobos11kerma11
kiack15kembo13katal9
kacks15kutus9kyang13
kipps13kasha12kievs12

Valid 5 Letter Words That Start with K for Wordle

Uncover hidden solutions with our list of valid 5 letter words starting with K for Wordle players. Let’s have a look at them!

kantskawaskawau
kutuskaneskoppa
knownklettkicks
kirkskraftkadis
kibbikutiskaies
kophskulankebar
knapskaimsketol
kraitklapskumis
kourakalesknaur
kippakalpakoban
kittykinoskutch
karrikvasskauri
karsykypeskoels
keteskoraskusso
kiterkyakskembs
krubikamaskohls
kasmekhudskagos
kanaekahalkeirs
kuduskaamakulak
krangkawedkanzu
ketaskandykaifs
kiblakamikkhadi
kokerkuruskokum
kufiskiorekloof
kenoskeemakaval
kneedkattikilns
kabobkababknife
kimbokellykieve
kbarskakaskorma
kaziskeckskhors
khoumkeechkilts
khedakellskynds
kyliekrabskokam
kievskukuskreng
kehuakaratkylix
kliegkidelkebob
kelepkerkykrewe
khazikuiaskrays
kermakelimkempy
keltyknoutkendo
kayosknutskents
kokaskierskhaki
kirbyknavekuzus
kernekhethkirri
kidgekenchkinds
katiskembokiefs
kugelkenafkacks
kevilkemptkeyed
kirnskyleskeets
knurlkaylekerel
khatskiddokeefs
keeksknopskhets
kyackkangakayak
kohaskiaatkaros
kiangkombukvell
knowskibeskauru
knarlkibbekebab
koffskedgykoses
karkskammekemps
kiltykithskilim
knockkookykerry
khanskiloskelps
kroneknubsknots
kinksklutzkinas
kindykhojakappa
kanehkaguskeens
knurskevelkamis
kwelakippskadai
karstkexeskeyer
klugekneelkotos
kickykashakaphs
kernskuriskapus
kaingklikskreep
kapowkokrakulas
kavaskopekkivas
knivekatalkerfs
kohenkoalaknags
kainskefirknars
klangkelpyknawe
koratkulfikorus
kaiksknellknelt
kameskepiskapok
kataskorunkoros
knollkyarskyang
koapskioskkinda
knackkhayaketch
khaphkineskalam
kentekaughkybos
kingskeevekobos
kopjeklongkofta
kitedkyteskipes
kutaskesarkojis
kaputkonksknish
keepskudoskolas
kedgekabarkonbu
karaskogalkooks
karmakyrieknosp
karnskachakaiak
koraikroonkaids
kaonskalifkanas
kileykrunkkolos
kneadkoorikotow
kiteskraalkiwis
keroskiackknits
kervekyatskarzy
koanskneeskitul
keltskranzkapas
kubiekangskerbs
koresksarskisan
kurtakeelskydst
karooknurrkondo
kukrikronakists
kadeskillskynde
kakiskumysknobs
kurreklickkikoi
kaikakanjikails
kiddykylinkarts
kestskaliskrais
kaurykithekight
keenokazookoine
kudzukibeiknowe
kissykhafskyloe
krillkilpskinin
kotchkranskythe

5 Letter Words That Start with K for Words with Friends

Expand your score with our list of 5 letter words beginning with K for Words with Friends players. So why wait? Let’s try them!

kabab15karst9knows13
kelep13klutz20kyrie11
kudos11kotos9kaiak13
keeve13kakas13kilty12
kafir12krona10krait9
kings12kurta10kohls12
kanas10krubi13kolos10
knobs13kraal10kaphs14
kench15kinos10kaury12
kolas10kyats11kavas13
kiths11koala10karts9
kines10khats11kalam13
karma12kitty11kayak15
kinas10kulak15kbars12
kudus12korun11kumys15
kyack18kedge12keefs12
kheth13knaps13keens10
kloof13koine10korai9
kempt15kamik16kepis12
kelim13kebob15kelps13
kooky15knars10kotow12
kanji19kinks14kendo11
kooks13kelly13kerne10
keirs9knife13knelt11
kakis13kabar12kenaf13
kiefs12kadis10kexes16
kerry11kibes12kains10
ketch14koppa15khaph16
katas9kraft12kagus12
kithe11khoum15kirks13
kalpa13khaki15kames12
kiang12kilts10kerfs12
kneed11kvass13khans12
kevel14kebar12keyed12
kilns11kapas12kilim13
kilos10kurus11kibla13
kemps15kinds11kills11
kevil14knave14kapok16
kanes10karat9kiosk13
kites9klong13kissy11
knell12ketol10knaur11
kebab15knees10knosp13
knock17korat9khets11
kiers9kivas13kluge13
knops13kayos11kiddy13
kicks16kneel11keeps12
knead11knurs11kauri10
kythe13kopek16kinin11
kukri14knish12kaons10
kists9knits10knoll12
konks14kazoo18krill11
knout11kalif13kicky18
knurl12kraut10kylix19
koans10kheda12koels10
kibbe15kugel13kirns10
knack17kerns10khadi12
kales10karoo9kopje21
kophs14kytes11kibei12
knots10kabob15kelpy15
kerbs12kiddo11kaifs12
kinky16kiter9karns10
kappa15krone10kroon10
kasha11kikes13khafs14
kudzu21keets9kenos10
kited10known14kefir12
kyars11kusso10keeks13
kecks16kyaks15keels10
kreep12kaput13kails10
kiwis12kibbi15 

More 5 Letter Words (A to Z)

Please be informed that this list includes five letter words from all letters of the English alphabet, not just those 5 letter words beginning with the letter ‘K’. The list will cover all alphabets from A to Z.

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ  

Final Thoughts

In conclusion, our comprehensive guide on five-letter words starting with K has provided an extensive list of words that can be used in all types of word games.

From Scrabble to Words with Friends, and even Wordle, this list is a valuable resource for players of all skill levels.

We hope you found this guide informative and helpful in improving your vocabulary and word game skills.

And as always, if you have any questions, please don’t hesitate to reach out.

We’d love to hear your feedback on how you’ve been using the list.

You may also like